TVIVLSOMME MØDRE OG UKENDTE PISTOLMÆND ?

 

 

I flere generationer har familien været undtagelsen fra reglen om, at mater semper certa est, som man siger - eller sagde - moren kender man altid. For ingen ved med sikkerhed, hvem Agnetes mormor var. Måske var det en stuepige på en gård i Sydsjælland, som siden var død i barselssengen. Og hvad angår Agnetes morfar, så ved heller ingen med sikkerhed, hvem hans mor var. Man regner dog med, at han var frugten af en affære mellem krigsministeren, general C.F.Hansen og en svensk dame af adelig byrd, dengang Hansen som ung officer havde gjort tjeneste ved hoffet i Stockholm. Og adelig eller lidt fin foretrækker Agnete da også at føle sig, den slanke talje, de smukke ankler, de små fødder, hovedets rejsning, joh, vist er man fin.

 

Med hensyn til de ukendte pistolmænd skal vi længere tilbage i tiden, til General Frieboe, som var onkel til Agnetes farfar. Han tilhørte den forhadte kreds af adjudanter, som blev favoriseret af Frederik den Sjette og gik under navnet De Røde Fjer. Og som den berygtede kvindeforfører han også var, havde han mindst én gang søgt hjælp hos kongen. Kongen fik forpurret den forestående duel og den krænkede ægtemand blev forfremmet. Måske er det hans kugle, som senere fandt vej til Frieboes legemsstore portræt i kabinettet. Hvis ikke det var generalens tjenestefolk, som havde begået denne castration in effigie?

 

Til top        En familiekrønnike      Digi-talt

 

©Agnete Knudtzon 2014