Latintimen

Latintimen

med readymades

 

Også jeg har haft min lektor Blomme. I skikkelse af en vis Fru C , som senere flygtede til Århus, hvor jeg som nybagt jyde genså hende under en julebazar.

 

Det var den Fru C, der som en romersk hærfører patruljerede op og ned langs klassens pulterækker, på evig udkig efter skjulte hæfter og mulige ofre. Det var tiden, som langsomt luntede afsted. Det er nu pludselig igen blevet tiden, som langsomt lunter af sted. Det er nu igen timerne, som ingen ende får. Det er det sænkede blik, som på et tidspunkt ikke længere kan afværge dagen, kan afværge timen, hvor jeg kommer op. Det er kasus og modus og verbers deklination og lutter nye gloser, som først langt senere får liv og relevans.

 

Det er i det skotskternede skød, at der ligger en nedarvet dansk version af Cæsars Gallerkrige. Og det er tydeligt for enhver, med undtagelse af Fru C, at der er tale om snyd, når jeg med tilstræbt tøvende staccato si-mu-le-rer en di-rek-te o-ver-sæt-tel-se af dagens tekst frem for den oplæsning fra bladet, som det i virkeligheden er.

Det er også mange år efter, at både det ene og det andet fandt sted, at jeg på ny er dykket ned i Mikkelsens Latinske Læsebog. Og endelig er det også her, at jeg med undren har genlæst de allerførste lærebogs-sætninger, som nu toner frem som ren poesi, som al begyndelses sprog. At jeg har læst, hvad en lærer engang for mere end hundrede år siden har konstrueret af enkeltstående udsagn:

 

"Corsica insula est.

 

Korsika er en ø.

Jeg er digter.

Du er ikke skriver.

Hvor er landmanden?

Han er ikke til stede.

Hvor er I?

Vi er til stede.

Hvor er skriveren og digteren ?

De er fraværende.

 

På den lille ø var otte gode gårde.

 

Hvor har du været ?

Jeg har været på torvet

Pigen har atter været doven.

 

Forbundsfællerne sejlede til byen for at yde korn.

 

En blomstrende mark glæder sindet."

 

 

-oOo-

 

 

Fra Kr.Mikkelsen Latinsk Læsebog,

4.udg. 1951, Gyldendal.

 

Til top Forside Digi-talt

 

©Agnete Knudtzon 2011