Fra det jødiske museum, Berlin

ARKIV: 2010 2011 2012 2013

 

Januar 2014 - Februar 2015

 

 

16.

Tågen letter i Hamburger Hafen, nu

også på Youtube her

 

 

15.

 

Tager søndagen på forskud for at tilføje et link til teksten

"Besvogret, beoldet, beriget" her

Er i færd med at rydde op på mit webhotel, inden det,

og dermed jeg, går over til et nyt system. Uha!

 

 

14.

 

Drøm fra i fjor:

 

Et rør, gennem hvilket man på en og samme tid kan

se ind i fortid og fremtid. Jamen, det minder jo om en

kikkert ! Spørgsmålet er, om man kan lave en tekst

om det.

 

13.

 

Hverdag, her

 

 

7.

Nature vivante - Klik på billedet

 

 

Februar 2015

 

21.

 

En gammel tekst om Koks, som har været forvist fra

2900 Hjemstavn, alias Sundvænget, er nu taget til

nåde igen. Klik her

 

 

19.

Havnen i Hamborg, frit efter Turner, april 2011

 

 

18.

 

Havnen i Hamborg, klik her

hvis du har en pc. og har set den dejlige

film "Mr Turner" om en af Englands største

malere fra 1800-tallet

 

 

10.

 

Med Duo suonante på Frieboeshvile.

Var til den årlige nytårskoncert på Frieboeshvile

i Kgs. Lyngby, og opdagede, oh rædsel, ved et

kik i udhængsskabet i Portrummet, en unøjagtighed

i en af mine tekster: der er ikke 6, men 7 personer

med på det billede. Se selv her

JANUAR 2015

 

26.

 

Det er så viist indrettet, at der er mange veje

til mine tekster. Går man f.eks. ind på Galleri,

vil mange billeder rumme links til tekster, og

vice versa, som f.eks. her:

Klik på billedet

18.

En julefrokost !

Klik på billedet for at åbne lågen !

 

 

14.

 

Ingen Jul, uden højtlæsning af Charles Dickens'

"Et julekvad". I tilgift, den gamle film fra 30.erne.

 

 

 

 

8.

 

December er den måned, hvor gamle julekalendere

bliver hente frem og støvet af. Skal vi se, hvad lågen

for den 8. december gemmer?

Klik på billedet

kl. 12.05

 

har jeg så læst Bo Bjørnvigs artikel i WA under

overskriften "Monrads Meritter".

Det er god læsning, som jeg desværre ikke

kan linke til.

 

 

5.

 

Her kommer så fortsættelsen på vores lille talkshow i

Det lyseblå værelse II

 

3.

Ikke grædepile, men tre glade pile,

som indvarsler en ny tid, fri for duuumme tv-serier,

men også med ideer til en fortsættelse af samtalerne

i

det lyseblå værelse

 

2.

 

Hvad Bornedal ville med Viggo, D.G.Monrads søn,

blev aldrig klart, andet end at fremstille ham som et

offer for, som jeg før skrev, "den lede Monrads spil".

Så mange unødvendige brikker !

 

 

1.

 

Så blev vi da færdige med tv serien 1864, det sidste

afsnit blev også et af de ringeste. Men meningerne/

holdningerne var stadig delte, vi havde vores lille

(værdi?)kamp på Facebook, hvor skytset var henholdsvis

de positive og negative anmeldelser i medierne.

I Politiken lød overskriften således

""1864" blev et storladent drama af international klasse",

og med småt:

"Desværre skæmmes serien af ufrivilligt komiske replikker

og en kritikerresistent [sic!] instruktør".

I Kristeligt Dagblad skrev Sørine Gotfredsen:

"Ole Bornedals "1864" druknede i symboler og morale",

og med småt:

""1864" har skabt værdifuld samtale, men som tv-serie kom

den aldrig til at fungere gennem de otte afsnit. Et mangelfuldt

manuskript og et klaustrofobisk moralsk symbolsprog stod ivejen for den store oplevelse".

 

Er enig i meget, men Sørine ser nok for mange spøgelser/

symboler overalt.

Om politisk korrekthed:

 

Jeg tror, at Bornedal i sit forsvar for tv-serien har valgt gang på gang at trække sit "DF/historiske medløbere" kort, som

på den måde skal lukke munden på alle de øvrige kritikere,

som frygter at fremstå som politisk ukorrekte. I hvert fald på tv, som f.eks. i debatten forleden på Sønderborg Slot.

Et gevaldigt mediestunt, må man sige, således at starte en

debat på værdier, den tredje, ikke puniske, men slesvigske

krig.

Og til sidst er der Informations anmeldelse ved

Anita Brask Rasmussen, som skriver:

 

"Hvad med eventyret?

Serien "1864" er et filmteknisk mesterværk. Det meste andet er noget makværk. Man kan i visse henseender endda kalde

det hærværk".

Jeg ville gerne have linket til artiklerne, men tiden er knap,

har et vigtig møde i "Det lyseblå værelse", der er noget,

vi lige skal drøfte.

 

 

DECEMBER

 

24.

Så så vi 7. afsnit af 1864, det hidtil bedste,

det varede længe. Glæder mig til næste søndag,

hvor serien er slut, det har på ingen måde været

nogen god oplevelse.

 

Her er så en af de mange anmeldelser;

denne er lige efter mit hoved !

 

læs her

 

 

20.

 

"Jeg kunne nok unde Dem nogen mere Tid til

digterisk Virksomhed, skjønt jeg troer, at denne

vinder i Inderlighed og Dybde ved ligesom at

trænges noget tilbage. Det er langt bedre at

mangle Tid til sine Ideer, end Ideer til sin Tid".

(D.G. Monrad, brev til Chr. Richardt 1876)

 

Sandt nok !

 

 

19.

OG med forskellige holdninger. Når man oplever historikerne

"live", bliver man bekræftet i, at Historie IKKE er nogen eksakt

videnskab, og at de samme kilder ofte bliver udsat for vidt

forskellige tolkninger.

 

Mindedes et andet forum, på Odense Universitet, for 31 år siden,

hvor jeg og andre - mange nu afdøde - efterkommere overværede

Så sad man dér, i Dronningesalen på Diamanten, og fulgte den

afsluttende debat om 1864 mlm historikerne Rasmus Glenthøj,

Hans Vammen og Johan Peter Noack, alle meget vidende,

Johan Schioldann-Nielsens forsvar af sin famøse patografi om

Monrad. Opponent var historikeren Tage Kaarsted, læs hans

mening og meget andet om Monrad på nedenstående mindmap,

som giver en mere nuanceret og sober beskrivelse af D.G.Monrad,

end den, der hyppigt ses anvendt, nu senest i Tom Buk-Swienty's

bøger om 1864 og Bornedals tv-serie om samme emne.

Læs her

18.

 

Når jeg skriver om mine forældre, forestiller jeg

mig dem, siddende deroppe et sted, på en sky

- måske - nysgerrige og med masser af tid til at

følge med i, hvad datteren nu har fundet på.

De har nu humor og overskud til ikke at lade sig

fornærme over de anekdoter, som de måtte indgå i

- de er li'som et andet sted:

 

Tag nu i bund

 

17.

Endnu et kapitel, det 6. af "1864" er tilbagelagt.

For første gang var D.G.Monrad kun indirekte

til stede, mens det er tredje gang, vi ser hans

søn Viggo, denne gang til hest og med en enkelt

replik. Gad vide, hvad Bornedal skal bruge ham

til ! Måske det faktum, at han fik ridderkorset for sin

deltagelse i krigen, jf. Gerlachs talen om medaljer,

eller måske det faktum, at Viggo overlevede krigen

- en stor synd !

 

Jeg er meget enig i denne anmeldelse af gårs-

dagens afsnit, læs

her

 

 

15.

 

Sail away !

 

læs her

 

 

12.

 

Jeg ser til min rædsel, her til morgen, at der har indsneget

sig et par faktuelle fejl i min Belgiensodyssé vedr. afslutningen

på de to verdenskrige. Der skal åbenbart dette års mange

jubilæer til, før fejlen, som ene kan tilskrives min uopmærk-

somme konsulent, blev opdaget - og rettet.

 

Så megen krig !

 

 

11.

"(...) en lille kvik Tydsker sagde "Ich bin kampbereit "

(citat fra Viggo Monrads brev fra jan. 1864).

 

Ich auch !

 

 

3.

For tiden er det tipoldeFARS DAG hver dag,

mon han har nogle kommentarer fra

 

Det lyseblå værelse ?

 

 

2.

 

Blandede følelser efter 4. afsnit af 1864:

 

Glæde,

fordi 4. afsnit i sin helhed var lige så

ringe som de 3 forgående,

 

Græmmelse,

fordi nu ikke blot Monrad, men også

hans søn Viggo Monrad, min oldefar,

meget forventeligt (!) bliver fremstillet

sølle og som en brik i

"den lede Monrads" spil.

 

Viggo var på ingen måde sølle,

hvilket man kan læse af brevuddrag

 

her

 

 

1.

 

læs her

 

 

2.

 

Så er også Viggo kommet på banen,

med bl.a. et brev fra, just præcis:

 

2. september 1863

klik på billedet

 

 

 

SEPTEMBER

D.G.Monrad

 

Et sindbillede

 

 

24.

Et af mine store idoler Herta Müller

 

 

17.

 

Et kapitel om Frieboeshvile her

 

 

13.

 

 

Det var hedebølgen, som på ny bragte mig

på sporet af den tabte tid her

 

 

2.

Færøerne og Tidens Kvinder her

 

 

August

 

14.

Selfie, Rosenborg

 

 

11.

For dem med gode øjne !

 

 

5.

The moment of truth - Skulpturskolen i Mesing ved Skanderborg.

 

Klik på billedet

 

og læs så et rejsebrev her

 

 

JULI

 

 

24.

 

In spanischen Gärten, maj 2012,

nu også på youtube her

 

(kunne ikke få musikken UDEN

reklamer, som dog kan

udelukkes med et enkelt klik !)

 

Er i færd med - pian piano - at

lave gamle diasshow om til videoer;

som kan ses på youtube og dermed

også på mac og ipad !!

 

se også Lynetten på Galleri,

under 2011

 

 

12.

 

Map of Europe 1000 AD to present day,

nu med lyd her

 

 

10.

 

Tragedien i Mayerling, fortalt i Schweizerhof, Hofburg,

for ca. 1 år siden, her

 

 

5.

tipoldeFARS DAG

 

JUNI

 

21.

Albertinum, Dresden. Skulpturer i samtale.

Schloss Pillnitz, ca. 30 km fra Dresden. I kælderen, markering

af vandstanden under Elbens talrige oversvømmelser, øverst

den store oversvømmelse i 2002.

 

 

17.

København, København !

 

MAJ

 

14.

Bronceskulptur, Berlin.

Sikke mange dramatiske historier, den kunne

fortælle.

APRIL

 

 

5.

 

Wörter über Farben, ohne Bilder

Marts

 

 

14.

Brøndums Hotel, Skagen.

 

 

6.

 

Så lykkedes det at lave slideshowet om til en film -

på youtube ! Burde kunne ses på både pc. og ipad.

Bilder ohne Wörter, mit Musik !

 

Klik på billedet

 

 

 

FEBRUAR

 

 

27.

End of March, last year !! Hopefully, NOT same procedure, this year !

 

 

 

 

 

JANUAR 2014

 

 

 

 

 

 

Til top

Agnete Knudtzon

11. november

 

Våbenstilstandsdagen for 1. verdenskrig.

Canadierne bliver byen Mons' befriere.

 

Kun 26 år senere, den 7. september 1944,

klokken 14.30

rykker allierede tropper på ny ind i byen.

Ad en mudret markvej når de

ind på Rue Brunehaut (se foto) i forstaden Mesvin

 

Den mudrede markvej hedder i dag Voie Americaine

og er den vej, som familien boede på i 3 år.

 

Læs her

 

 

11.

 

De Slesvigske Krige, nok engang her

 

 

10.

 

Som forventet - det meste er forudsigeligt i tv-serien

"1864" - fortsatte Bornedal i 5. afsnit af "1864"

fortegningen ikke blot af D.G.Monrad,

men nu også af hans søn Viggo Monrad. Den kække,

velskrivende Viggo, jeg kender fra brevene,

er lysår fra Bornedals Viggo.

 

 

8.

 

Alle dødes dag !

 

Grauballemanden, den mest døde af alle,

kan nu igen ses på det nyåbnede MOMU.

Spændende udstillinger, men når man er kommet

jævnligt på Moesgaard gennem SÅ mange år,

var der også lidt nostalgi forbundet med besøget

forleden.

 

Fra det gamle Moesgaard, læs

 

her

 

og her

 

 

NOVEMBER

 

 

29.

 

Fin udsendelse på P1 Debat på DR2:

"Var Danmark grebet af galskab i 1864?"

 

Se og hør svaret fra tre kyndige historikere

 

her

 

 

27.

 

Endnu et indlæg i debatten om D.G. Monrad

er titlen på et opbyggeligt P1 program

 

her

 

 

21.

 

"Monrad inspirerede mange med sin tro"

er titlen på et opbyggeligt P1 program

 

her

 

 

19.

 

Så så vi 2.afsnit af 1864.

Bortset fra enkelte gode scener,

mellem Baronen og hjemmehjælperen,

og mlm Bismarck og Moltke,

er det ren kliché, kliché på kliché,

mlm de onde og de gode,

det er jammerligt,

og lader mig helt kold !

 

 

15.

 

Klik på billedet

og læs Olga og Viggos breve

fra dec. 1863 til aug. 1864

 

 

13.

 

Når en historiker nærmer sig betegnelsen

"karaktermord" om den "unødvendige karikatur" af D.G.Monrad

i 1. afsnit af "1864",

så er det vel også ok, at et tipoldebarn har brugt samme ord

i sin blog (jf. notat af 22. sept. nedenfor)

 

 

Læs i øvrigt samme historikers anmeldelse fra i går

 

her

 

 

12.

 

I aften så vi så første afsnit af "1864",

det var som forventet - eller værre.

 

Deadline et par timer senere

var stort set af samme mening.

 

 

3.

 

Om historieforvrængning,

læs her

 

kl. 19.32

 

Ser netop nu, på nettet, at

Adam Ild Rohweder, Major Rohweders

tipoldebarn, spiller Viggo Monrad i den

kommende tv-serie.

 

 

2.

 

Yderligere tre af Viggos breve er tilføjet,

fra 30. marts, 14. april og 26. juni 1864.

I et af dem nævnes Major Rohweder,

forfar til min gamle legekammerat fra

Sundvænget. Han faldt ved Dybbøl

natten mellem den 12. og 13. april,

1864.

 

Find brevene her

 

 

Oktober

 

 

22.

 

Når jeg læser Viggo Monrads breve forstår jeg,

hvorfor både Tom Buk-Swienty og Ole Bornedal,

(formoder jeg) ganske har undladt at benytte sig

af Viggos breve, for de er alt for velskrevne og

Viggo en alt for sympatisk ung mand,

når man planlægger et karaktermord

på hans far.

 

Klik her

 

for at få et uddrag af brevene, delsvis sammenflettet

med Olgas breve.

 

 

21.

 

Historieløsagtighed !

 

Klik på overskriften og læs ovennævnte glimrende artikel,

som er en forhåndskritik af Ole Bornedals TV serie

1864.

 

Min føljeton handler også om Monrad, men mest dog om

Viggo, hans søn, som var sin faders vogter lige til sin

død i 1923.

 

Jeg har en lang historie at fortælle,

den begynder her

 

 

17.

 

Så er Olga kommet på banen igen,

med et foto fra Paris:

 

Katharina von Bora, Luthers hustru,

Wittenberg

 

 

8.