Maleri

M = Med Musik

Skulptur

Fotos og diasshows

M = Med Musik

T = Med Tekst

D = Diasshow (kan ses på pc,

men ikke på Mac eller Ipad)

Youtube = Video på youtube

2014

Istanbul sept. 2014 her

The moment of truth juli 2014 her

2013

Das Auswanderhaus, Bremerhaven sept., her Youtube

Neuwied ved Rhinen (Limes) maj 2013, her Youtube

2012

In spanischen Gärten, maj, her youtube

2011

Lynetten, København, 7. august 2011, her Youtube

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002

2001

2000

oOo

M = Med Musik

T = Med Tekst

D = Diasshows

(kan ses på pc., men ikke på Mac eller Ipad)

Youtube = video på Youtube

Vinterværk, bronze og sne, 2011

Misc.

Skitser

Udstillinger

Marts 2005

Åbent multiværksted

oOo

opdateret 16. sept. 2014