vis-sk-font

Font, 100x10x10 cm, braendt ler, 1999